Ehdot

Ladataan...

Alta löydät ehtomme, joka on pitkä teksti täynnä lakiaiheista asiaa. Kuluttajana sinulla on monia oikeuksia (ja joitakin velvollisuuksia), joista meidän tulee sinulle kertoa. Ikävä kyllä emme ole kyenneet tekemään tästä paljoakaan yksinkertaisempaa. Ehtomme on laadittu Euroopan kuluttajansuojalain mukaisesti emmekä ole piilottaneet niihin mitään pienellä painettua tekstiä. Eräitä nimenomaan Snowcountrya koskevia ehtoja löytyy osioista 18 ja 19. Näiden ehtojen tärkeimmät seikat on lisäksi saatavilla tiivistetyssä muodossa asiakaspalvelusivullamme.

----
Otathan huomioon, että käännös on laadittu vain kätevyyden vuoksi, tämä versio ei ole etusijalla hollanninkieliseen versioon verrattuna.
---

Yleiset ehdot – Snowcountry B.V.

Sisällysluettelo:

Osa 1 - Määritteet

Osa 2 - Kauppiaan henkilöllisyys

Osa 3 - Sovellettavuus

Osa 4 - Tarjous

Osa 5 - Sopimus

Osa 6 - Peruuttamisoikeus

Osa 7 - Asiakkaan velvollisuudet peruutusaikana

Osa 8 - Peruuttamisoikeuttaan käyttävät kuluttajat ja aiheutuvat kulut

Osa 9 - Kauppiaan velvollisuudet peruutustapauksissa

Osa 10 - Peruuttamisoikeuden estäminen

Osa 11 - Hinta

Osa 12 - Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuu

Osa 13 - Toimitus ja sen toteutus

Osa 14 - Pitkäkestoiset tapahtumat: kesto, päättäminen ja pidentäminen

Osa 15 - Maksu

Osa 16 - Valitusmenettely

Osa 17 - Kiistat

Osa 18 - Ylimääräiset tai erilaiset ehdot

Osa 19 - Vastuu

Liite I - Peruuttamisoikeuden mallilomake

 

Osa 1 - Määritteet

Näissä ehdoissa käytetään seuraavia määritteitä:

 1. Täydennyssopimus: sopimus, jolla kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita etänä solmitun sopimuksen kautta, ja kauppias tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut kyseisen kolmannen osapuolen ja kauppiaan laatiman sopimuksen mukaan;
 2. Peruutusaika: ajanjakso, jonka aikana kuluttajalla on oikeus käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei suorita toimiaan työnsä, ammattinsa tai yrityksensä tavoitteiden täyttämiseksi;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö: tiedot, jotka on tuotettu ja tarjotaan digitaalisessa muodossa;
 6. Pitkäkestoinen tapahtuma: etänä solmittu sopimus, jossa tuotteiden ja/tai palveluiden sarja toimitetaan ja/tai ostetaan tietylle ajanjaksolle jaettuna;
 7. Pysyvä väline: kaikki tavat, sähköposti mukaan lukien, joilla kuluttaja tai kauppias kykenee säilyttämään hänelle osoitettuja tietoja sillä tavoin, että hän kykenee käyttämään niitä myöhemmin ja tutustumaan niihin uudelleen tarvitessaan kyseisiä tietoja, ja jotka kykenevät uudelleen tuottamaan säilytettyjä tietoja muokkaamattomassa muodossa;
 8. Peruuttamisoikeus: kuluttajalla oleva mahdollisuus peruuttaa etänä solmittu sopimus tietyn peruutusajan puitteissa;
 9. Kauppias: Snowcountry B.V., oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä (pääsyä siihen) ja/tai palveluita kuluttajille etänä;
 10. Etänä solmittu sopimus: sopimus, joka solmitaan kauppiaan ja kuluttajan välillä järjestelmäkehyksessä, joka on laadittu tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palveluiden etänä tapahtuvaan myytiin, ja jonka yksinomainen tai osittainen käyttötarkoitus koostuu yhdestä tai useammasta etäviestintään tarkoitetusta tekniikasta sopimuksen solmimiseen saakka;
 11. Peruuttamisoikeuden mallilomake: näiden ehtojen liitteenä I on eurooppalaisen mallin mukaan luotu peruuttamisoikeuslomake. Kauppiaalta ei vaadita liitteen I tarjoamista, mikäli kuluttajalla ei ole tilauksensa kohdalla peruuttamisoikeutta;
 12. Etäviestintätapa: tavat, joita kauppias voi käyttää viestiäkseen tarjouksesta ja sopimuksen täyttämisestä tavalla, joka ei vaadi kuluttajaa ja kauppiasta olemaan samassa paikassa samaan aikaan.

 

Osa 2 - Kauppiaan henkilöllisyys

Snowcountry B.V. toimii seuraavilla nimillä: Snowcountry, snowcountry.nl, snowcountry.eu, snowcountry.de, snowcountry.fr, snowcountry.dk, snowcountry.it, snowcountry.se, snowcountry.fi, snowcountry.es, trailcountry.nl, wandelschoenen-store.nl, snowboot-shop.nl, snowboot-shop.co.uk;

Osoite:
Snowcountry
Astronaut 10
3824 MJ  Amersfoort
Netherlands

Puhelinnumero: +31 85 7500162. Avoinna maanantaista perjantaihin 9–22 CE(S)T
Sähköpostiosoite: helpdesk@snowcountry.fi
Kauppakamarinumero: 69102570
ALV-tunnistenumero: NL857735019B01

 

Osa 3 - Sovellettavuus

 1. Nämä ehdot koskevat jokaista kauppiaan tekemää tarjousta ja jokaista etänä solmittua sopimusta, joka on laadittu kauppiaan ja kuluttajan välillä.
 2. Ennen etänä solmitun sopimuksen solmimista, nämä ehdot annetaan kuluttajalle nähtäväksi. Mikäli se ei ole kohtuullisin keinoin mahdollista, kauppiaan tulee ennen etänä solmitun sopimuksen solmimista kertoa, missä yleiset ehdot ovat nähtävissä kauppiaan tiloissa ja luvata lähettää ne kuluttajalle ilmaiseksi pyynnöstä mahdollisimman nopeasti.
 3. Mikäli etänä solmittu sopimus solmitaan sähköisesti, edellisestä kappaleesta poiketen ennen etänä solmitun sopimuksen solmimista kuluttajalle annetaan nähtäville näiden yleisten ehtojen teksti sähköisessä muodossa sellaisella tavalla, josta kuluttaja voi ne helposti tallentaa pysyvälle välineelle. Mikäli se ei ole kohtuullisin keinoin mahdollista, kauppiaan tulee ennen etänä solmitun sopimuksen solmimista kertoa, missä yleiset ehdot ovat nähtävissä sähköisessä muodossa ja luvata lähettää ne kuluttajalle ilmaiseksi pyynnöstä mahdollisimman nopeasti, joko sähköisesti tai muutoin.
 4. Jos tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyy näiden ehtojen lisäksi ylimääräisiä ehtoja, toinen ja kolmas kappale ovat yhdenmukaisesti voimassa ja kuluttaja voi hyödyntää hänelle suotuisinta ehtoa siinä tilanteessa, että ehdot eivät ole keskenään yhteensopivia.
 5. Jos kuluttaja lisää tilaukseensa ehtoja, näistä ehdoista poikkeavat tai näissä ehdoissa mainitsemattomat vahvistukset ja viestintä ovat sitovia kauppiaalle vain niissä tilanteissa, joissa kauppias on hyväksynyt kuluttajan asettamat ehdot kirjallisesti.

 

Osa 4 - Tarjous

 1. Jos tarjous tehdään rajallisen ajan voimassaololla tai tietyillä ehdoilla, niistä kerrotaan selvästi tarjouksen yhteydessä.
 2. Tarjous sisältää täydet ja tarkat kuvaukset tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän tarkka, jotta kuluttaja kykenee tekemään kunnollisen arvion tarjouksesta. Jos kauppias käyttää piirroksia, ne ovat aidosti tarjottuja tuotteita ja/tai palveluita kuvaavia. Sivustolla olevien valokuvien, videoiden ja mainoslehtisten digitaalisen uudelleentuotannon sekä kuluttajan näytön väriasetusten vuoksi verkkokaupassa olevien valokuvien värien tarkkuutta ei voi täysin taata.
 3. Kauppiasta ei sido tarjouksessa tehdyt selkeät virheet.
 4. Jokainen tarjous sisältää selkeät tiedot kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka seuraavat tarjouksen hyväksymisestä.

 

Osa 5 - Sopimus

 1. Sopimus katsotaan solmituksi osan 4 ehtojen mukaisesti sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja asetetut ehdot on täytetty.
 2. Mikäli kuluttaja hyväksyi tarjouksen sähköisesti, kauppias vahvistaa sähköisesti tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen välittömästi. Kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen niin kauan kun kauppias ei ole vielä vahvistanut hyväksyntää.
 3. Mikäli sopimus solmitaan sähköisesti, kauppias suorittaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset menetelmät tarjotakseen turvallisen verkkoympäristön ja tiedonsiirron. Jos kuluttajalle tarjotaan kyky maksaa sähköisesti, kauppias suorittaa asianmukaiset turvatoimet.
 4. Kauppias voi lainsäädännön puitteissa saada tietoa kuluttajan maksukyvystä sekä muita tietoja, jotka ovat tärkeitä etänä solmitun sopimuksen vastuullisen täyttämisen osalla. Mikäli kauppias voi näiden tietojen perusteella peruuttaa tai päättää sopimuksen, kauppiaalla on näihin syihin nojaten oikeus kieltäytyä tilauksesta tai asettaa tilauksen täyttämiselle erityisehtoja.
 5. Kauppias lähettää kuluttajalle seuraavat tiedot viimeistään tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön toimittamisen yhteydessä joko kirjallisena tai tavalla, josta kuluttaja voi ne tallettaa itselleen pysyvälle välineelle:
  a. kauppiaan yrityksen toimiston osoite, jonne kuluttaja voi lähettää valitukset;
  b. ehdot kuluttajan suorittamalle peruuttamisoikeudelle ja kuinka peruutus onnistuu, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden estämisestä;
  c. tietoa takuusta ja tarjolla olevista myynnin jälkeisistä palveluista;
  d. hinta, palvelu tai digitaalinen sisältö; toimituskulut asianmukaisissa tilanteissa, maksutapa, toimitus tai toimintatapa etänä solmitun sopimuksen täyttämiseen;
  e. sopimuksen päättämisen ehdot, mikäli sopimuksen kesto ylittää yhden vuoden tai on toistaiseksi voimassa oleva;
  f. mikäli kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamisoikeuden mallilomake.
 6. Mikäli kyseessä on pitkäaikainen sopimus, edellisen kappaleen ehdot koskevat vain ensimmäistä toimitusta.

 

Osa 6 - Peruuttamisoikeus

Toimitettavat tuotteet

 1. Tuotteiden ostamisen jälkeen kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus syitä antamatta 15 päivän kuluessa. Kauppiaan sallitaan kysyä kuluttajalta syytä sopimuksen peruuttamiselle, mutta kuluttajalla ei ole velvollisuuksia antaa syitä.
 2. Ajanjakson ehdot, jotka on annettu kappaleessa 1 alkavat seuraavasta päivästä siitä päivästä katsoen, jona kuluttaja tai hänen valtuuttamansa kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyhtiö, on vastaanottanut tuotteen, tai:
  a. mikäli kuluttaja on tilannut useita tuotteita: siitä päivästä, jona kuluttaja tai hänen valtuuttamansa kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Kauppiaalla on oikeus kieltäytyä yksittäisestä tilauksesta, joka sisältää useita tuotteita eri toimituspäiville jaettuna, kunhan kauppias on ilmoittanut tästä kuluttajalle ennen tilausprosessin alkua.
  b. mikäli tuotteen toimitus sisältää useita eri toimituksia tai osia: siitä päivästä, jona kuluttaja tai hänen valtuuttamansa kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen toimituksen tai osan;
  c. sopimuksille, joissa tuotteita toimitetaan säännöllisesti määritellyn ajanjakson puitteissa: siitä päivästä, jona kuluttaja tai hänen valtuuttamansa kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen.

Palvelut ja digitaalinen sisältö, jota ei toimiteta materiaalisesti:

 1. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus syitä kertomatta vähintään 14 vuorokauden kuluessa sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta materiaalisesti. Kauppiaan sallitaan kysyä kuluttajalta syytä sopimuksen peruuttamiselle, mutta kuluttajalla ei ole velvollisuuksia antaa syitä.
 2. Ajanjakson ehdot, jotka on annettu kappaleessa 3 alkavat sopimuksen solmimista seuraavasta päivästä.

 

Osa 7 - Asiakkaan velvollisuudet peruutusaikana

 1. Peruutusaikana kuluttajan tulee käsitellä tuotetta ja sen pakkausta huolella. Hän saa avata tuotteen pakkauksen ja käyttää tuotetta vain siinä määrin, että hän kykenee arvioimaan sen luonteen, ominaisuudet ja tehokkuuden. Tämän kohdan tarkoituksena on todeta, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastella tuotetta vain samalla tavoin kuin se onnistuisi kaupassakin.
 2. Kuluttaja on vastuussa tuotteen arvonalentumasta ainoastaan niissä tapauksissa, joissa se johtuu hänen tavastaan käsitellä tuotetta tavoin, joita ei ole erikseen sallittu kappaleessa
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvonalentumasta, jos kauppias ei tarjonnut hänelle kaikkia lainsäädännön vaatimia tietoja peruuttamisoikeudesta jo ennen kuin sopimus oli solmittu.

 

Osa 8 - Peruuttamisoikeuttaan käyttävät kuluttajat ja aiheutuvat kulut

 1. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa asiasta kauppiaalle peruutusajan puitteissa joko täyttämällä peruuttamisoikeuden mallilomakkeen tai muulla yksiselitteisellä tavalla.
 2. Mahdollisimman pian, mutta enintään 15 päivän kuluttua ilmoittamispäivästä, joka on mainittu kappaleessa 1, kuluttajan tulee palauttaa tuote tai antaa se kauppiaalle (tai hänen edustajalleen). Tämä ei ole tarpeen, mikäli kauppias on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on täyttänyt tuotteiden palauttamisaikaa koskevat ehdot, mikäli hän palauttaa tuotteen ennen peruutusajan päättymistä.
 3. Kuluttaja palauttaa tuotteen ja kaikki sen lisävarusteet, mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa, kauppiaan antamia kohtuullisia ja selkeitä sääntöjä noudattaen.
 4. Kuluttajan vastuulla on peruuttamisoikeuden oikeanlaista ja oikea-aikaista käyttöä koskevat riskit ja todistustaakka.
 5. Kuluttajan vastuulla on palauttamisesta aiheutuvat suorat kulut, ellei hän asu jossakin niistä maista, joihin kauppias on tarjonnut ilmaiset palautukset. Silloin kuluttaja voi pyytää ilmaista palautusetikettiä.
 6. Mikäli kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen, kun hän on selkeästi pyytänyt palvelua tarjottavan rajallisesti tai tietyssä määrin peruutusajan puitteissa, kuluttaja jää kauppiaalle velkaa sellaisen summan, joka vastaa peruuttamishetkeen saakka kauppiaan täyttämää sopimusta verrattuna siihen, että olisi täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan.
 7. Kuluttajalle ei koidu minkäänlaisia kuluja digitaalisen sisällön kokonaisesta tai osittaisesta toimituksesta, jota ei ole toimitettu materiaalisesti, mikäli:
  a. ennen toimitusta hän ei selvästi hyväksynyt sopimuksen täytäntöönpanon aloittamista ennen peruutusajan päättymistä;
  b. hän ei tunnusta peruuttamisoikeutensa menettämistä hyväksyntänsä antamalla; tai
  c. kauppias ei vahvistanut tätä kuluttajan tekemää ilmoitusta.
 8. Kun kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki ylimääräiset sopimukset katsotaan laillisesti puretuiksi.

 

Osa 9 - Kauppiaan velvollisuudet peruutustapauksissa

 1. Jos kauppias tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden kertoa peruuttamisestaan sähköisessä muodossa, kauppiaan tulee kyseisen ilmoituksen jälkeen lähettää välittömästi vahvistus sen vastaanottamisesta.
 2. EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Norjassa tai Sveitsissä asuvat asiakkaat: kauppias hyvittää kuluttajalle välittömästi kaikki maksut, mukaan lukien toimituskulut, jotka kauppias otti palautettavasta tuotteesta, viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja ilmoitti peruuttamisestaan. Pois lukien sellaiset tapaukset, joissa kauppias tarjoutui noutamaan palautettavan tuotteen itse, kauppiaalla on oikeus lykätä hyvitysmaksua siihen saakka, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kuluttaja on todistanut palauttaneensa tuotteen, kumpi vain tapahtuu ensimmäisenä.
  Maahantuonti- ja/tai välityskuluja ei hyvitetä.
 3. EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan, Norjan ja Sveitsin ulkopuolella asuvat asiakkaat: kauppias hyvittää kuluttajalle välittömästi kaikki maksut, pois lukien toimituskulut, jotka kauppias otti palautettavasta tuotteesta, viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja ilmoitti peruuttamisestaan. Pois lukien sellaiset tapaukset, joissa kauppias tarjoutui noutamaan palautettavan tuotteen itse, kauppiaalla on oikeus lykätä hyvitysmaksua siihen saakka, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kuluttaja on todistanut palauttaneensa tuotteen, kumpi vain tapahtuu ensimmäisenä.
  Maahantuonti- ja/tai välityskuluja ei hyvitetä.
 4. Hyvityksiä varten kauppias käyttää samaa maksutapaa, jolla kuluttaja alun perin maksoi tilauksensa, ellei kuluttaja hyväksy jotakin toista maksutapaa. Hyvitykset ovat kuluttajalle ilmaisia.
 5. Jos kuluttaja valitsi tavallista ja halvinta toimitustapaa kalliimman vaihtoehdon, kauppiaan ei tarvitse hyvittää kalliimmasta toimitustavasta koituneita ylimääräisiä kuluja.

 

Osa 10 - Peruuttamisoikeuden estäminen

Kauppias voi estää peruuttamisoikeuden seuraaville tuotteille ja palveluille:

 1. Tuotteet ja palvelut, joiden hinnat vaihtelevat talousmarkkinoiden mukaan ja joihin kauppiaalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, ja joiden hinnanvaihtelut voivat tapahtua peruutusajan puitteissa;
 2. Julkisessa huutokaupassa solmitut sopimukset. Julkiseksi huutokaupaksi katsotaan myyntitavat, joissa kauppias tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita huutokaupassa huutokaupan vetäjän ohjeiden alaisuudessa, ja jossa onnistunut ostaja on sitoutunut ostamaan voittamansa tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
 3. Palvelusopimukset palvelun täyden toimittamisen jälkeen, mutta vain seuraavissa tapauksissa:
  a. sopimuksen täyttö alkoi kuluttajan nimenomaisella ennakkohyväksynnällä; ja
  b. kuluttaja myönsi menettäneensä oikeutensa peruuttamiseen heti, kun kauppias oli täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;
 4. Pakettimatkat, -lomat ja -opasmatkat artiklan 7:500 BW mukaisesti sekä matkustajien kuljetukseen liittyvät sopimukset;
 5. Majoittumiseen liittyvät palvelusopimukset, jos sopimuksessa on ehtona jokin tietty päivä tai ajanjakso, ja majoituksen lisäksi tuotteiden kuljetus, autonvuokrauspalvelut ja catering;
 6. Vapaa-ajan viettoon liittyvät sopimukset, jos sopimuksessa on ehtona jokin tietty päivä tai ajanjakso;
 7. Kuluttajan määritysten mukaan valmistetut tuotteet, joita ei ole luotu ennakkoon ja jotka valmistetaan kuluttajan henkilökohtaisten valintojen perusteella, tai jotka on selkeästi tarkoitettu tietyn henkilön käyttöön. Tähän lukeutuu sukset, joihin on asennettu siteet kuluttajan määrittämän koon mukaan, kuluttajan ohjeiden mukaan leikatut pitokarvat, sekä kuluttajan pyynnöstä suksiin poratut muotit;
 8. Tuotteet, jotka vanhenevat nopeasti tai joilla on rajallinen säilyvyysaika;
 9. Sinetöidyt tuotteet, jotka terveyteen tai hygieniaan liittyvien syiden vuoksi eivät sovi palautettaviksi, jos niiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
 10. Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi ovat peruuttamattomasti liitettynä muihin tuotteisiin;
 11. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimuksen tekohetkellä, mutta joiden toimitus voi toteutua vasta yli 30 päivän kuluttua, ja joiden aito arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin kauppias ei voi vaikuttaa;
 12. Sinetöidyt ääni-/videotallenteet sekä tietokonelaitteet, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
 13. Sanoma- ja aikakauslehdet, tilauksia lukuun ottamatta;
 14. Muussa kuin materiaalisessa muodossa toimitettava digitaalinen sisältö, mutta vain seuraavissa tapauksissa:
  a. toimitus tapahtui kuluttajan antamasta selvästä hyväksynnästä, ja
  b. kuluttaja on myöntänyt sen myötä menettäneensä peruuttamisoikeutensa.

 

Osa 11 - Hinta

 1. Tarjouksessa esitetyn voimassaolon aikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hinnat eivät nouse, jollei muutoksia arvonlisäveroon tule.
 2. Edellisestä kappaleesta poiketen kauppias voi tarjota tuotteita tai palveluita muuntuviin hintoihin tapauksissa, joissa hintoihin vaikuttaa talousmarkkinoiden vaihtelut, joihin kauppias ei voi vaikuttaa. Tarjouksessa tulee viitata yhteydestä markkinavaihteluun ja siihen, että mainitut hinnat ovat suositushintoja.
 3. Hinnan kohotukset kolmen kuukauden sisällä sopimuksen päättymisestä ovat sallittuja vain, jos ne tehdään lainsäädännöllisistä tai määräyksiin liittyvistä syistä.
 4. Hinnan kohotukset kolmen kuukauden jälkeen sopimuksen päättymisestä ovat sallittuja vain, jos kauppias niin määrää ja:
  a. syy niihin johtuu lainsäädännöstä tai määräyksistä; tai
  b. kuluttajalla on oikeus päättää sopimus sinä päivänä, jolloin hinnannousu astuu voimaan.
 5. EU:ssa asuvat asiakkaat: Tarjouksissa mainitut tuotteiden tai palveluiden hinnat sisältävät ALV:n.
 6. EU:n ulkopuolella asuvat asiakkaat: Tarjouksissa mainitut tuotteiden tai palveluiden hinnat eivät sisällä ALV:tä. Kuriiriyhtiö saattaa laskuttaa ALV:n ja maahantuontikulut toimituksen yhteydessä.

 

Osa 12 - Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuu

 1. Kauppias takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa mainitut tiedot, luotettavuudelle ja/tai käyttökelpoisuudelle asetettavat kohtuulliset vaatimukset, sekä lainsäädännölliset vaatimukset ja/tai hallituksen säädökset, jotka olivat voimassa sopimuksen solmimispäivänä. Mikäli niin on sovittu, kauppias lisäksi takaa tuotteen sopivan muuhun kuin sen normaaliin käyttötarkoitukseen.
 2. Kauppiaan, valmistajan tai maahantuojan tarjoama lisätakuujärjestely ei voi koskaan vaikuttaa kuluttajan lainsäädännöllisiin oikeuksiin ja vaateiden asettamisoikeuteen, mikäli kauppias ei onnistunut täyttämään omaa osuuttaan sopimuksesta.
 3. Lisätakuuksi määritellään kaikki kauppiaan, hänen toimittajansa, maahantuojansa tai valmistajansa antamat lupaukset, joiden myötä kuluttajalle annetaan oikeuksia tai mahdollisuuksia asettaa vaateita tavallisen lainsäädännön ylittävissä määrin siinä tapauksessa, että kauppias tai hänen edustajansa ei onnistu täyttämään omaa osuuttaan sopimuksesta.
 4. Mikäli kauppias katsoo valituksen olevan aiheellinen, kyseiset tuotteet korjataan, korvataan tai hyvitetään kuluttajan kanssa keskustelemisen jälkeen. Suurin mahdollinen hyvityssumma on kuluttajan tuotteesta maksama hinta.
 5. Takuuta ei voi lunastaa seuraavissa tapauksissa:
  • vika tai kuluma johtuu huolimattomasta huollosta, tai kuluma voidaan katsoa normaaliksi kulumiseksi;
  • kolmas osapuoli on tehnyt tuotteeseen muutoksia;
  • tuotteeseen on tehty muutoksia tai korjauksia ilman kauppiaan lupaa;
  • viat ovat syntyneet, kun tuotetta on käytetty sille epätarkoituksenmukaiseen käyttöön tai virheellisesti (esimerkiksi käyttö- tai puhdistusohjeiden noudattamatta jättäminen, käyttövirheet, jne.);
  • vauriot johtuvat tarkoituksellisesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai ulkoisesta onnettomuudesta (esim. salamanisku, sähkökatko, vesivahinko, luonnonilmiöt, jne.);
  • kuluttaja ei ajallaan anna kauppiaalle paikkaa, mahdollisuutta tai aikaa tutkia ongelmaa ja korjata sitä;
  • kuluttaja ei onnistu täyttämään velvollisuuksiaan.

 

Osa 13 - Toimitus ja sen toteutus

 1. Kauppias noudattaa erityistä huolellisuutta vastaanottaessaan ja käsitellessään tuotetilauksia ja arvioidessaan palveluiden tarjoamiseen liittyviä toteutustapoja.
 2. Kaikki ilmoitetut toimitusajat ovat vain viitteellisiä eivätkä ne aiheuta minkäänlaisia oikeuksia tai velvollisuuksia.
 3. Toimituspaikaksi katsotaan se osoite, jonka kuluttaja on yritykselle ilmoittanut.
 4. Ottaen huomioon näiden ehtojen osassa 4 kerrotut seikat, yritys pyrkii suorittamaan hyväksytyt tilaukset tehokkaalla nopeudella, kuitenkin viimeistään 30 päivän sisällä, ellei toista toimitusaikaa ole sovittu. Jos toimituksessa ilmenee viiveitä, tai toimitusta ei voida suorittaa joko kokonaan tai osittain, kuluttajalle ilmoitetaan asiasta viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen jättämisestä. Tässä tapauksessa kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus veloituksetta.
 5. Edellisen kappaleen mukaisen sopimuksen purkamisen jälkeen kauppias hyvittää kuluttajalle välittömästi hänen maksamansa summan.
 6. Tuotteisiin liittyvä vaurioitumis- ja/tai katoamisriski on kauppiaalla siihen saakka, kunnes tuotteet on lähetetty kuluttajalle tai kuluttajan kauppiaalle aiemmin ilmoittamalle edustajalle, ellei toisin ole sovittu.
 7. Mikäli tilaus toimitetaan vaurioituneena, kuluttajan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi kauppiaalle. Kuluttajan tulee aina kertoa vauriosta kohtuullisessa ajassa toimituksen vastaanottamisen jälkeen. Jos kuluttaja odottaa yli 14 päivää, hän ei voi jättää vaateita eikä kauppiasta tai kuljettajaa voi pitää vastuussa. Kaikissa raportoiduissa tapauksissa kauppias käynnistää tutkinnan kuljettajan kanssa, joka usein voi edellyttää 2–5 viikkoa tutkinnan loppuun saattamiseksi.

 

Osa 14 - Pitkäkestoiset tapahtumat: kesto, päättäminen ja pidentäminen

Päättäminen

 1. Kuluttajalla on aina oikeus päättää avoin sopimus, joka on solmittu tuotteiden tai palveluiden säännöllistä toimittamista varten, kunhan sovittuja päättämissääntöjä noudatetaan ja irtisanomisaika on korkeintaan yksi kuukausi.
 2. Kuluttajalla on aina oikeus päättää määräaikainen sopimus, joka on solmittu tuotteiden tai palveluiden säännöllistä toimittamista varten määräaikaan saakka, kunhan sovittuja päättämissääntöjä noudatetaan ja irtisanomisaika on korkeintaan yksi kuukausi.
 3. Ensimmäisissä kahdessa kappaleessa kuvatut sopimukset huomioiden, kuluttaja voi:
  - päättää sopimukset milloin vain, eikä häntä voi velvoittaa päättämään sopimusta tiettyyn aikaan tai tiettynä ajanjaksona;
  - päättää sopimukset samaan tapaan kuin ne solmittiin;
  - päättää sopimukset milloin vain samalla irtisanomisajalla kuin joka on kauppiaalle annettu.

Pidentäminen

 1. Määräaikaista sopimusta, joka on solmittu tuotteiden tai palveluiden säännölliseen toimittamiseen, ei voida automaattisesti pidentää tai uusia määräajaksi.
 2. Toisin kuin edellisessä kappaleessa todettiin, määräaikaisia sopimuksia, jotka on solmittu päivittäisen tai viikoittaisen sanoma- tai aikakauslehden toimittamiseen säännöllisesti voidaan automaattisesti pidentää korkeintaan kolmen kuukauden pituiseksi määräajaksi, mikäli kuluttajalla on vapaus päättää tämä pidennetty sopimus pidennyksen loppupuolella irtisanomisajalla, joka on korkeintaan yksi kuukausi.
 3. Päättyneen määräaikaisen sopimuksen tuotteiden tai palveluiden säännöllisestä toimittamisesta voi ainoastaan automaattisesti uusia määrittelemättömäksi ajaksi, jos kuluttajalla on aina oikeus päättää sopimus korkeintaan yhden kuukauden irtisanomisajalla, ja jos kyseessä on päivittäin tai viikoittain ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden toimittaminen säännöllisesti mutta harvemmin kuin kerran kuussa, irtisanomisaika voi olla korkeintaan kolme kuukautta.
 4. Määräaikainen sopimus päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- tai aikakauslehtien esittelyversioiden toimittamiseen (kokeilusopimukset) ei ole automaattisesti pidennettävissä, vaan päättyy automaattisesti kokeiluajan päätyttyä.

Kesto

 1. Mikäli määräaikainen sopimus on pidempi kuin yksi vuosi, yhden vuoden kuluttua kuluttajalla on aina oikeus perua sopimus korkeintaan yhden kuukauden irtisanomisajalla, jos kohtuullisuuden ja reiluuden nimissä sopimuksen ennenaikainen päättäminen ei ole mahdollista.

 

Osa 15 - Maksu

 1. Mikäli sopimuksessa tai ylimääräisissä ehdoissa ei muuta päivää mainita, kuluttajan maksettavaksi jäävät summat tulisi maksaa 14 päivän kuluessa peruutusajasta, tai jos peruutusaikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Mikäli sopimuksessa on kyse palvelun tarjoamisesta, tämä 14 päivän ajanjakso alkaa kuluttajan sopimusvahvistuksen vastaanottamista seuraavasta päivästä.
 2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, yleisiin ehtoihin ei voi koskaan asettaa yli 50 %:n ennakkomaksua. Kun ennakkomaksua käytetään, kuluttaja ei voi käyttää minkäänlaisia oikeuksiaan tilauksen tai palvelun täytäntöönpanoon liittyen ennen kuin sovittu ennakkomaksu on maksettu.
 3. Kuluttajan vastuulla on välittömästi ilmoittaa kauppiaalle annetuissa maksutiedoissa olevista virheellisyyksistä.
 4. Jos kuluttaja ei onnistu täyttämään maksuvelvollisuuksiaan ajallaan, kun kauppias on ilmoittanut kuluttajalle myöhästyneestä maksusta, kuluttajalla on 14 päivää aikaa täyttää maksuvelvollisuutensa; jos maksua ei tehdä näiden 14 päivän aikana, lakisääteinen korko lisätään summaan ja kauppiaalla on oikeus laskuttaa kohtuullisia oikeudenkäynnin ulkopuolisia velkojenkeruukuluja. Velkojenkeruukulut voivat olla korkeintaan: 15 % maksamattomasta summasta enintään 2 500 euroon saakka; 10 % sitä seuraavista 2 500 eurosta; ja 5 % sitä seuraavista 5 000 eurosta, vähintään 40 euroa. Kauppias voi poiketa näistä summista ja prosenttimääristä, kunhan ne ovat kuluttajalle suotuisampia.
 5. Kauppiaan yhteistyökumppani Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, mahdollistaa maksutapana laskun. Maksuaika on 14 päivää tuotteiden tai lippujen lähettämisestä / palvelun käytettävissäolopäivästä. Maksut suoritetaan Klarnalle. Huomaa, että laskuvaihtoehto on käytettävissä vain kuluttajille ja että sen käyttö edellyttää positiivista luottotietojen tarkastuksen tulosta. Ehdot löytyvät kokonaisuudessaan täältä. Verkkokauppa pidättää 0 €:n kulun laskuostoista. Klarna tarkastaa ja arvioi kuluttajan antamat tiedot, ja mikäli sillä on siihen oikeutettu intressi, vaihtaa tietoja muiden yritysten ja luottotietolaitosten kanssa. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti, kuten kuvattuna Klarnan tietosuojaselosteessa.

 

Osa 16 - Valitusmenettely

 1. Kauppias tarjoaa valitusmenettelyn, jota on riittävästi tuotu esille, ja käsittelee valitukset kyseisen valitusmenettelyn mukaisella tavalla.
 2. Jos kuluttaja ei ole ollut tyytyväinen sopimuksen täytäntöönpanoon, hänen tulee lähettää valitus kauppiaalle viiveettä, mahdollisimman täysin ja tarkoin tiedoin.
 3. Kauppias lähettää vastauksen valitukseen 14 päivän kuluessa, joka alkaa valituksen vastaanottamispäivästä. Jos valituksen käsittelyn voidaan odottaa vievän kauemmin, kauppias vastaa 14 päivän kuluessa vahvistaen valituksen vastaanottamisen ja kertoen, milloin kuluttaja voi odottaa saavansa tarkemman vastauksen.
 4. Kuluttajan tulisi sallia kauppiaalle vähintään 4 viikkoa aikaa ratkaista valitus yhteistyössä kuluttajan kanssa. Tämän ajanjakson jälkeen valituksesta tulee kiistatilanne, jota käsitellään riidanratkaisumenettelyn mukaisesti.
 5. Euroopan unionissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Islannissa asuvat kuluttajat voivat lähettää kiista-asiansa EU:n verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (ODR), https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Kauppias voi halutessaan osallistua riidanratkaisuun välimiesmenettelyn kuten ODR:n kanssa, mutta sillä ei ole velvollisuutta tehdä niin.

 

Osa 17 - Kiistat

 1. Sopimukset kauppiaan ja kuluttajan välillä, joita nämä ehdot koskevat, ovat ainoastaan Alankomaiden lainsäädännön alaisia.
 2. Ellei lainsäädäntö ole muutoin maininnut, kaikki sopimuksesta syntyneet kiistat annetaan Alankomaiden tuomioistuinten ratkaistavaksi sillä alueella, jossa kauppias harjoittaa toimintaansa.
 3. Mikäli jokin näiden yleisten ehtojen lausekkeista todetaan mitättömäksi ja mahdottomaksi panna täytäntöön, se ei vaikuta näiden yleisten ehtojen kokonaisuuden voimassaoloon. Tässä tapauksessa osapuolet ottavat käyttöön uuden lausekkeen tai uusia lausekkeita, jotka pyrkivät kuvaamaan lain puitteissa mahdollisimman tarkkaan alkuperäisen lausekkeen tarkoitusta.

 

Osa 18 - Ylimääräiset tai erilaiset ehdot

 1. Jos kuluttaja ostaa kauppiaalta sukset ja siteet asennettuna, ne asennetaan suksisaappaan pohjan pituuden mukaan. Kauppias suorittaa asennuksen ainoastaan kuluttajan antamien tietojen perusteella. Suksien siteitä ei säädetä henkilökohtaisten tarpeiden ja kuluttajan suksisaappaiden mukaan, sillä kauppiaalla ei ole hallussaan tiettyjä suksisaappaita hienosäätöä varten. Sukset eivät sen vuoksi ole valmiita käyttöön. Kauppias ei ota mitään vastuuta siteiden oikeanlaisesta säädöstä.
 2. Suksien siteitä ei säädetä henkilökohtaisten tarpeiden ja suksisaappaiden mukaan. Tämän vuoksi suksien siteet eivät ole valmiita käyttöön. Sukset ja siteet eivät ole valmiita käytettäviksi ennen kuin ne on säädetty käytettävien suksisaappaiden mukaan.
 3. Kauppias pyrkii mahdollisimman hyvin tarjoamaan kuluttajalle tietoa tuotteiden maahantuonnista. Kauppias ei kuitenkaan ota minkäänlaista vastuuta kuluttajan maahantuonnin oikeanlaisesta suorittamisesta tai siitä aiheutuvista kuluista.
 4. Mikäli kauppias toimittaa arvonlisäverottomia tuotteita Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, se ei ole vastuussa maahantuonti-, tullaus- tai käsittelykuluista tuontimaassa.

Osa 19 - Vastuu

 1. Kauppias voi olla vastuussa ainoastaan suorista vahingoista, jotka ovat hänen syytänsä. Suoriksi vahingoiksi katsotaan seuraavat:
  a. kohtuulliset kulut määrittämään vahinkojen syy ja kattavuus
  b. kohtuulliset kulut korvaamaan kauppiaan viallinen toiminta kohtuullisessa ajassa ja tuontimaassa.
  c. kohtuulliset kulut ehkäisemään tai rajaamaan vahinkoja, kunhan kuluttaja kykenee todistamaan, että nämä kulut ovat kyenneet rajoittamaan näissä ehdoissa kuvattuja suoria vahinkoja.
 2. Kauppias ei ole koskaan vastuussa muunlaisista kuin edellä mainituista vahingoista, esimerkiksi epäsuorista vahingoista, mukaan lukien sattumanvaraiset vahingot kuten korvaavien tuotteiden vuokrauskulut, matkakulut, lomamatkakulut, tai ansionmenetykset.
 3. Yrittäjää ei koskaan voi pitää vastuussa suuremmasta summasta kuin mitä oli vaateen kohteena olevan alkuperäisen tilauksen arvo.

 

 

Liite I: Peruuttamisoikeuden mallilomake

Peruuttamisoikeuden mallilomake

 

(tämä lomake tulisi täyttää ja palauttaa ainoastaan silloin, jos haluat peruuttaa sopimuksen)

 

- Vastaanottaja: Snowcountry

Astronaut 10

3824 MJ  Amersfoort

Netherlands

helpdesk@snowcountry.fi

 

- Minä/me* ilmoitamme täten koskien sopimustamme

seuraavien tuotteiden myynnistä: [kuvaus tuotteesta}*


seuraavan digitaalisen sisällön toimituksesta: [kuvaus digitaalisesta sisällöstä]*


seuraavan palvelun toimittamisesta: [kuvaus palvelusta]*

 

Minä/me* haluamme käyttää peruuttamisoikeutta.

 

 

- tilattu*/vastaanotettu* [palveluiden tilaamisen tai tuotteiden vastaanottamisen päiväys]


- [Kuluttajan nimi]


- [Kuluttajan osoite]

- [Kuluttajan allekirjoitus] (vain, jos tämä lomake lähetetään paperisena)

- [Päiväys]

 

 

*Poista tai anna lisätietoja, mikäli tarpeen.